facebook

Informacja o wyborze oferty Dni Ziemi Krzyskiej 2018

Krzyż Wlkp., 13.04.2018

 

Nr zamówienia ZP/1/2018

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

1. Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp., 64-761 Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11

 

2. Przedmiot zamówienia:

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA DNI ZIEMI KRZYSKIEJ w dniach 14-15 lipca 2018 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Łokaczu Małym.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty:

 

1. Agencja Artystyczna Fun Party Patrycja Piątkowska

UL. Bacewicz 1/63

62-510 Konin

 

2. VIVO

ul. Składowa 4

64-920 Piła

 

3. Art & Events

Władysław Ryl

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Zofii Kuratowskiej 27/3

 

 

W wyniku oceny wybrano ofertę Firmy VIVO z Piły, ponieważ jest najkorzystniejsza pod względem programowym i finansowym.

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 2443451
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"