facebook

Ankieta dotycząca nadania imienia Bibliotece Publicznej MiG Krzyż

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. informuje o ankiecie dotyczącej nadania imienia Bibliotece Publicznej MiG Krzyż Wlkp. Ankieta skierowana była do czytelników oraz użytkowników Biblioteki i wyłożona w siedzibie placówki przy ul. Sienkiewicza 1. Na Państwa opinie czekaliśmy do 20 kwietnia 2018 roku.

W ankiecie dotyczącej nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy wzięło udział 45 użytkowników Biblioteki. Wyniki do wglądu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Online: 2     Licza odwiedzin: 2514334
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"