facebook

Czekamy na Was

Szanowni Państwo!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 lipca br. wznawia w ograniczonym zakresie działalność kulturalną, taką jak zajęcia klubów i sekcji, seanse filmowe, spektakle i koncerty. Prosimy o zapoznanie się z procedurami postępowania opracowanymi na podstawie wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce, zamieszczone na stronie www.mgokkrzyz.pl w zakładce COVID-19 oraz na tablicy ogłoszeń M-GOK.

Online: 2     Licza odwiedzin: 3228553
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
Strony internetowe Poznań