facebook

Finał XVIII Przeglądu widowisk Światecznych

29 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XVIII już Przegląd Widowisk Świątecznych. Do konkursu przystąpiło 8 zespołów z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Celem było ukazanie Bożego Narodzenia  w zróżnicowanych interpretacjach i różnorodnych formach scenicznych, a także rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni dziecięcej oraz rozwijanie zdolności aktorskich. W tym roku poszczególne prezentacje oceniało jury w składzie: Katarzyna Hołyst ( instruktor teatralny, prowadząca dwie grupy teatralne w Krzyżu i w Trzciance), Alicja Adamczyk ( dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu) oraz Wiesław Pietruszak ( Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej Sauerianum). Komisja oceniała przygotowanie aktorskie, opracowanie muzyczne, scenografię oraz ogólny wyraz artystyczny. Grupy z Krzyża Wlkp., Wielenia, Czarnkowa, Gulcza dały z siebie wszystko i zaprezentowały przedstawienia na najwyższym poziomie, co jury podkreśliło na uroczystej gali wręczenia nagród.
Gala odbyła się 3 lutego w sali widowiskowej M-GOK W Krzyżu Wlkp., a rozpoczęła się od przepięknej pastorałki „Lulaj, że lulaj” w wykonaniu Magdaleny Lali i Natalii Grześkowiak ze Szkoły Podstawowej BOWiD w Krzyżu.
Po powitaniu gości, głos zabrała przewodniczący jury, Katarzyna Hołyst, która odczytała werdykt tegorocznego konkursu. W kategorii przedszkola miejsce I zdobyła grupa „Kotki” z Gminnego Przedszkola w Wieleniu, II miejsce ex aequo zdobyły grupa „Żabki” z  Przedszkola im. Marii Konopnickiej z Krzyża oraz grupa „Smerfy” z Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie oddz. Boruszyn. Natomiast III miejsce trafiło do grupy „Entliczki Pentliczki” z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Czarnkowie. Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła Emma Zielińska z Gminnego Przedszkola w Wieleniu z wyjątkową grę aktorką.  W kategorii szkoły podstawowe jury przyznało I miejsce zespołowi „Kolędnicy” ze Szkoły Podstawowej BOWiD w Krzyżu Wlkp., II miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa na 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, a II miejsce powędrowało do teatru ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie. Wyróżnienia przyznano również w tej kategorii, a otrzymali je Bartosz Wicher  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie za rolę pana Alojzego oraz Mateusz Suchecki z SP im. BOWiD z Krzyża Wlkp. Mateusz tego wieczora wystąpił z piosenką, za którą otrzymał nagrodę.
Grand Prix Przeglądu otrzymała grupa „Kotki” z Gminnego Przedszkola w Wieleniu pod kierunkiem Jagody Sadowskiej. Grupa przywołała najważniejsza ideę świąt, którą jest dobroć i troska o drugiego człowieka, jako wyznacznik naszego człowieczeństwa. To wartości duchowe takie jak bezinteresowność, szlachetność i uczciwość są fundamentem ludzkiego życia. Występ był dowodem na właściwy werdykt jurorów, gdyż został nagrodzony owacjami na stojąco.
Komisja Konkursowa z wielką radością zauważyła wysoki potencjał młodych aktorów oraz podkreśliła ogrom pracy włożonej przez opiekunów grup w przygotowanie widowisk. Jurorzy dziękowali wszystkim uczestnikom za udział oraz organizatorom  - Dyrektorowi oraz pracownikom M-GOK za sprawne przeprowadzenie konkursu oraz miłą i serdeczną atmosferę. 
Nagrody laureatom wręczyli: Dyrektor M-GOK w Krzyżu  Katarzyna Waśko, zastępca burmistrza Krzyża Wlkp. Dominik Pietrzyński oraz zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Marian Komarnicki. Pani Dyrektor również podziękowała jurorom oraz opiekunom, nauczycielom i wszystkim uczestnikom biorącym udział w Przeglądzie. Podkreśliła dojrzałość prezentacji i wysoki poziom artystyczny oraz zaprosiła do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.
 

Online: 3     Licza odwiedzin: 2794778
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"