facebook

I Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Andrzeja Sulimy-Suryna

Dokądkolwiek szedłem, wracałem do domu…”

 

I Powiatowy Konkurs Recytatorski

im. Andrzeja Sulimy-Suryna

 

REGULAMIN

 

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. 

i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

przy wsparciu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

i Burmistrza Krzyża Wlkp.

 

 

Cele konkursu:

·         Popularyzacja twórczości Andrzeja Sulimy-Suryna i innych polskich poetów współczesnych.

·         Upowszechnianie kultury żywego słowa i dbałość o piękno języka polskiego wśród uczestników konkursu.

·         Doskonalenie warsztatowych umiejętności nauczycieli, instruktorów i recytatorów.

Warunki uczestnictwa:

·         Konkurs jest imprezą otwartą przeznaczoną dla  uczniów VII klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół  ponadpodstawowych.

·         Uczestnicy przygotowują do prezentacji dwa utwory lub ich fragmenty:

1.    Pochodzący z twórczości Andrzeja Sulimy-Suryna.

2.    Wiersz współczesnego poety polskiego

·         Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

·         Prezentowane utwory oceniane będą przez Jury wg następujących kryteriów:

-          dobór repertuaru;

-          oryginalność i trafność interpretacji;

-          kultura słowa;

-          ogólny wyraz artystyczny.

·         Wykonawcy mają możliwość wykorzystania pozasłownych środków wyrazu, jeśli zabieg służy twórczej interpretacji.

 

 Warsztaty:

·         Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach artystycznych przeznaczonych dla recytatorów, które odbędą się :

- 20.03.2018 r. o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wlkp.

- 21.03. 2018 r.  o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

 

Nagrody:

Powołane przez organizatora Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia oraz nagrodę specjalną za najlepszą interpretację tekstu Andrzeja Sulimy-Suryna.

Werdykt Jury jest ostateczny.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez organizatora w dniu konkursu.

 

Oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas uroczystości upamiętniającej 20. rocznicę śmierci Andrzeja  Sulimy Suryna.  Koncert Laureatów odbędzie się 5 maja br. o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wlkp.

 

Zgłoszenia:

·         Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora Karty Uczestnictwa w terminie do dnia 6 kwietnia 2018r. na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wlkp. lub e-mail biuro@mgokkrzyz.pl

Karta Uczestnictwa do pobrania na stronie www.mgokkrzyz.pl

·         Konkurs odbędzie się dnia 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w MGOK w Krzyżu Wlkp.

Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek i napoje. Nie zapewniają zwrotu kostów podróży.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA UCZESTNICTWA *

 

·         Imię i nazwisko ……………………………………….

·         Adres  …………………………………………………

·         Adres e-mail …………………………Tel.…………..

·         Repertuar:

1.      Andrzej Sulima-Suryn:

Tytuł utworu ………………………………………………..

2.      Autor:

Tytuł utworu ………………………………………………..

 

3.      Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora:

…………………………………………………………….

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101 z 2002r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

………………………….                                   ……………………

Pieczątka i podpis instytucji delegującej                                podpis uczestnika

 

                                                                                 

………………….., dnia ………………, 2018r.

                                              

* Kartę należy wypełnić drukowanymi literami i wysłać pocztą lub e-mailem.

 

 

Dokądkolwiek szedłem, wracałem do domu…”

 

 

I Powiatowy

Konkurs Recytatorski

im. Andrzeja Sulimy-Suryna

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

 

 

Krzyż Wlkp.

10  kwietnia 2018 r.

 

 

Organizatorem konkursu jest                       

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp.               

i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

przy wsparciu budżetu 

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

i Burmistrza Krzyża Wlkp.

 

 

 

Cele konkursu:

  • Popularyzacja twórczości Andrzeja Sulimy-Suryna i innych polskich poetów współczesnych.
  • Upowszechnianie kultury żywego słowa i dbałość o piękno języka polskiego wśród uczestników konkursu.
  • Doskonalenie warsztatowych umiejętności nauczycieli, instruktorów i recytatorów.

Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs jest imprezą otwartą przeznaczoną dla  uczniów VII klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół  ponadpodstawowych.
  • Uczestnicy przygotowują do prezentacji dwa utwory lub ich fragmenty:

1.    Pochodzący z twórczości Andrzeja Sulimy-Suryna.

2.    Wiersz współczesnego poety polskiego

  • Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
  • Prezentowane utwory oceniane będą przez Jury wg następujących kryteriów:

-          dobór repertuaru;

-          oryginalność i trafność interpretacji;

-          kultura słowa;

-          ogólny wyraz artystyczny.

·         Wykonawcy mają możliwość wykorzystania pozasłownych środków wyrazu, jeśli zabieg służy twórczej interpretacji.


Warsztaty:

·         Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach artystycznych przeznaczonych dla recytatorów, które odbędą się :

- 20.03.2018 r. o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wlkp.

- 21.03. 2018 r.  o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance


Nagrody:

Powołane przez organizatora Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia oraz nagrodę specjalną za najlepszą interpretację tekstu Andrzeja Sulimy-Suryna.

Werdykt Jury jest ostateczny.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez organizatora w dniu konkursu.

 

Oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas uroczystości upamiętniającej 20. rocznicę śmierci Andrzeja  Sulimy Suryna.  Koncert Laureatów odbędzie się 5 maja br. o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wlkp.

 

Zgłoszenia:

·         Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora Karty Uczestnictwa w terminie do dnia 6 kwietnia 2018r. na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wlkp. lub e-mail biuro@mgokkrzyz.pl

Karta Uczestnictwa do pobrania na stronie www.mgokkrzyz.pl

·         Konkurs odbędzie się dnia 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w MGOK w Krzyżu Wlkp.

 

·         Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek i napoje. Nie zapewniają zwrotu kosztów podróży

 

 

 

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 1989451
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"