facebook

Komunikat Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego

W ślad za komunikatem Premiera Rządu oraz Ministra Edukacji Narodowej, z dniem jutrzejszym (czwartek 12 marca)  zawieszam zajęcia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę (żłobek, przedszkola i szkoły).

Równocześnie apeluję do rodziców, aby z uwagą obserwowali zdrowie swoich dzieci i - w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów (np. nieżyty górnych dróg oddechowych) - natychmiast zasięgali porady lekarskiej lub zgłosili ten fakt do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS CoV-2, apeluję do mieszkańców Gminy Krzyż Wielkopolski o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny oraz ograniczenie do minimum uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach.

Informuję, iż podjąłem decyzje o czasowym odwołaniu następujących wydarzeń, mających odbyć się w naszej gminie:
    • koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej z dnia 27 marca,
    • konkurs recytatorski „Bractwo Brzechwy, Tuwima i innych autorów dziecięcych” z dnia 31 marca,
    • podsumowanie Roku Sportowego 2019 z dnia 3 kwietnia,
    • zajęć w ramach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
    • zajęć w ramach świetlicy środowiskowej,
ponadto
    • odwołane zostały zebrania Rodzinnych Ogrodów Działkowych Bratek i Kolejarz,
    • zamknięta do odwołania została hala sportowa przy ul. Sienkiewicza.
 
Apeluję do organizatorów nadchodzących wydarzeń o rozważenie zasadności ich organizowania w okolicznościach stwarzających ryzyko zarażenia chorobą zakaźną, zagrażającą zdrowiu lub życiu uczestników.

W ślad za komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego apeluję do seniorów o ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, natomiast bliskich osób starszych proszę o pomoc w ich codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Informacje i komunikaty o aktualnej sytuacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl/koronawirus lub skorzystać z bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod nr 800 190 590.
W celu uzyskania pomocy można również skontaktować się z najbliższą placówką Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykaz placówek jest dostępny na stronie https://gis.gov.pl/mapa/.
    W chwili umieszczania tego komunikatu na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego              nie stwierdzono potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem.

Online: 1     Licza odwiedzin: 3169774
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"