facebook

Komunikat Dyrektora M-GOK Krzyż Wielkopolski

W związku z decyzją Rządu RP w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku zawieszona zostaje działalność klubów i sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim. Ponadto, odwołuje się wszystkie zaplanowane w tym czasie wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Krzyżu Wielkopolskim

Katarzyna Waśko

Online: 2     Licza odwiedzin: 3169732
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"