facebook

Koncert Finałowy XVII Przeglądu Widowisk Świątecznych

Już po raz 17., 23 stycznia do Krzyża zjechały grupy teatralne, aby wziąć udział w Przeglądzie Widowisk Świątecznych. Celem konkursu jest ukazanie Bożego Narodzenia  w zróżnicowanych interpretacjach i różnorodnych formach scenicznych, a także rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni dziecięcej oraz rozwijanie zdolności aktorskich. Jury w składzie: przewodniczący Tomasz Walczak (teatrolog, absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza                w Warszawie, poeta, założyciel Teatru Kotłownia z Drezdenka), Alicja Adamczyk (dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, instruktor teatralny) oraz Maria Kubiś (emerytowana nauczycielka  z krzyskiego przedszkola) oceniło 7 zespołów z Krzyża, Wielenia, Lubasza, Drezdenka, Gulcza i Boruszyna. Wręczenie nagród odbyło się 28 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Uroczystą galę otworzyły uczennice krzyskiej Szkoły Podstawowej Magdalena Lala, Kornelia Nowak, Wiktoria Bibrowicz            i Natalia Grześkowiak. Dziewczynki zaśpiewały piękną pastorałkę. Po powitaniu gości, głos zabrał przewodniczący jury, który odczytał werdykt tegorocznego konkursu. W kategorii przedszkola miejsce I zdobyło Publiczne Przedszkole ,,Baśniowa Kraina" z Połajewa oddział     w Boruszynie, II miejsce zdobyło Przedszkole im. Marii Konopnickiej z Krzyża,        a III miejsce trafiło do oddziału zamiejscowego Przedszkola w Wieleniu. Wyróżnienie w tej kategorii zdobył oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu. Nagrody indywidualne powędrowały do Dawida Kaczmarkiewicza i Emilii Pietras z Wielenia. W kategorii szkoły podstawowe jury przyznało wyróżnienie Szkole Podstawowej im. BoWiD z Krzyża, a nagrodę indywidualną otrzymała Malina Graczyk. W kategorii szkoły gimnazjalne I miejsce zdobył zespół teatralny z oddziału gimnazjalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaszu, a drugie miejsce otrzymał oddział gimnazjalny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku. Nagrodę indywidualną otrzymał Mateusz Klause. Grand Prix Przeglądu otrzymał zespół teatralny z oddziału gimnazjalnego Publicznej Szkoły Podstawowej             w Lubaszu. Młodzież przygotowała Pani Monika Kawka. Laureatom nagrody wręczali: wicestarosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Jacek Klimaszewski, burmistrz Krzyża Zygmunt Jasiewicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Thomas i dyrektor M-GOK Katarzyna Waśko. Dyrektor podziękowała również opiekunom, nauczycielom, wszystkim uczestnikom biorącym udział w Przeglądzie oraz jurorom. Na zakończenie części oficjalnej wystąpiła zdobywczyni nagrody indywidualnej Malina Graczyk. Tradycyjnie już, podczas gali wystąpili zdobywcy Grand Prix, którzy swoją grą wzruszyli zebraną publiczność. Imprezie towarzyszyła wystawa fotografii, ilustrująca 2-tygodniową, trampingową wędrówkę samochodową Pana Lucjana Rutkowskiego po dalekiej Islandii. Potrwa ona do połowy lutego.

Online: 1     Licza odwiedzin: 2443498
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"