facebook

Koncert Galowy XIX Przeglądu Widowisk Świątecznych

Już po raz 19. zespoły teatralne spotkały się na krzyskiej scenie by przedstawić najpiękniejsze tradycje Bożego Narodzenia. Wszystko za sprawą Przeglądu Widowisk Świątecznych. Jasełka to widowisko sceniczne, dawniej kukiełkowe, o charakterze religijnym, oparte na historii narodzenia Jezusa. Współcześnie przedstawiane zazwyczaj przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Początki jasełek sięgają XIII w. To podobno św. Franciszek z Asyżu chcąc bardziej zrozumieć tajemnicę i atmosferę Bożego Narodzenia, w skalnej grocie w Greccio zrobił lalkę z gałganków, umieścił ją w żłóbku, sprowadził zwierzęta. W ten sposób chciał przybliżyć nastrój tych wydarzeń. Przesłuchania konkursowe odbyły się 21 stycznia. Wzięło w nich udział 7 zespołów z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: Przedszkole im. Marii Konopnickiej z Krzyża Wlkp., Gminne Przedszkole nr 3 z Trzcianki, Przedszkole        z Krzyża Wlkp., Zespół Szkół Ogólnokształcących z Krzyża Wlkp., Szkoła Podstawowa nr 2 z Czarnkowa, Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego z Boruszyna oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji z Pęckowa. Prezentacje oceniało jury w składzie – Przewodnicząca Pani Alicja Adamczyk dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, Pani Emilia Gniatkiewicz-Lewkowicz – nauczycielka języka polskiego, a także Pani Katarzyna Hołyst – kierownik działu animacji kultury w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance, instruktor teatralny. Finał Przeglądu odbył się 26 stycznia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. Galę rozpoczęła Emilia Wierzbicka, która otrzymała nagrodę indywidualną za piękny śpiew. Następnie Pani Katarzyna Hołyst podsumowała i omówiła konkurs, a przewodnicząca jury Pani Alicja Adamczyk odczytała protokół z obrad jury. W kategorii przedszkola miejsce I zdobyło Przedszkole im. Marii Konopnickiej z Krzyża Wlkp., II miejsce Gminne Przedszkole nr 3 z Trzcianki, a III miejsce powędrowało do Przedszkola w Krzyżu Wlkp. Nagrodę indywidualną zdobyła Julia Fulara z Przedszkola im. Marii Konopnickiej z Krzyża Wlkp. W kategorii szkoły podstawowe miejsce I zdobyła Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, II miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących z Krzyża Wlkp., a III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 z Czarnkowa. Wyróżnienie zdobyła Szkoła im. Józefa Noji z Pękowa. Nagrody indywidualne zdobyły Emilia Wierzbicka i Martyna Pankowska. Grand Prix powędrowało do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie. To właśnie młodzież z tej szkoły wystąpiła podczas niedzielnej gali. Piękny scenariusz i wspaniała gra aktorska młodzieży wzruszyły zebranych gości. Młodych aktorów przygotowały Panie Wiesława Maćkowiak i Lucyna Frieske.  To właśnie dzięki kultywowaniu tradycji jasełek, ludzie nie zapomną o tym wspaniałym czasie pełnym miłości i wzajemnego zrozumienia Uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody, które ufundowane zostały przez gminę Krzyż Wlkp., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp., oraz radnych RM Panią Teresę Pławińską i Pana Krzysztofa Olejniczaka. Na zakończenie dyrektor M-GOK Pani Katarzyna Waśko podziękowała artystom oraz opiekunom i zaprosiła na przyszłą, XX jubileuszową edycję Przeglądu.

Online: 1     Licza odwiedzin: 3198060
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"