facebook

Pod Strzechą

Grupa koncertuje, dzieląc się swoja muzyką i refleksjami nad życiem, zapisanymi w tekstach wykonywanych piosenek. Zespół od lat wykonuje swoje autorskie utwory. Wyjątkowy klimat recitalu tworzą wokale o ciekawej, ciepłej barwie oraz charakterystycznie brzmiące gitary.
Bilety w cenie 35 zł do nabycia na stronie www.kupbilecik.pl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kupbilecik.pl%2Fimprezy%2F43117%2FKrzy%C5%BC%2BWielkopolski%2FPod%2BStrzech%C4%85%2F%3Ffbclid%3DIwAR1mT4T-8Ex2RBtShdq0EHu18RPly3w-tTTvMGJNQ7pVX1TEvWm8aIJKxW8&h=AT3xDVJLc10h1OHjrWU-YH9TZENLFI51ZpDz3V1DrVqI9_3gBWJ4xlg1yRuaCyFo3-7vYNW26dEoJDU1a_8fg-Yd74uUh_xqT3e6mYj4ezcu12WGCmpvRv7A1_LXokw2LZpp
lub rezerwacja telefoniczna pod nr 604454589.

Online: 6     Licza odwiedzin: 3074001
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"