facebook

Protokół z posiedzenia Komisji XVII Konkursu Recytatorskiego „Bractwo Brzechwy, Tuwima i innych autorów”

Przedstawiamy protokół Komisji XVII Konkursu Recytatorskiego „Bractwo Brzechwy, Tuwima i innych autorów”. Dziękujemy serdecznie za tak liczny udział - członkowie jury obejrzeli 72 prezentacje. Dziękujemy również rodzicom i nauczycielom, którzy zadbali o scenografię, charakteryzację i przygotowanie dzieci. Z opiekunami laureatów konkursu skontaktujemy się w wiadomości prywatnej. Czekają na nich wspaniałe nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Krzyż i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Online: 1     Licza odwiedzin: 3228540
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
Strony internetowe Poznań