facebook

Spotkanie z Mieczysławem Ślesickim

             5 października w Bibliotece Publicznej w krzyżu Wielkopolskim odbyło się spotkanie autorskie z Mieczysławem Ślesickim – powieściopisarzem, dziennikarzem i pedagogiem, którego droga zawodowa przez kilka lat była związana z Krzyżem.
              Mieczysław Ślesicki jest magistrem  filologii polskiej i klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  Był współzałożycielem, a następnie redaktorem naczelnym gazety „Głos Trzcianki”. W 1995 r. ukazała się jego debiutancka powieść „Gniazdo”, w 1998 r.  „Zakładnik”, a potem kolejno powieści: „Awaria” (1999 r.),  „Pod platanem”  (2002 r.), „Rekonesans” (2004 r.), „Kopuła” (2010 r.), „Brukselski trop” (2018 r.).  Pisarza  nagrodzono honorowym tytułem - Człowiek 1996 Roku Województwa Pilskiego w dziedzinie Kultury oraz nagrodą Wojewody Pilskiego w 1998 r W 2001 roku Mieczysław Ślesicki został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi dla Wielkopolan, którzy zasłużyli się w działalności na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego i społeczeństwa obywatelskiego. Za działalność pedagogiczną odznaczono go Medalem Komisji Edukacji Narodowej.   W  2011 r. otrzymał Krzyż  Wolności i Solidarności.
              W trakcie spotkania pisarz opowiadał o swoim zamiłowaniu do literatury i języka polskiego, o  fascynacjach literackich oraz o drodze, którą przeszedł od czasu powstania pierwszej powieści do dziś.  To było wyjątkowe spotkanie, ponieważ liczną grupę słuchaczy stanowili dawni uczniowie Mieczysława Ślesickiego. Niezwykle wzruszającym momentem były podziękowania i wyrazy uznania kierowane do bardzo lubianego wychowawcy i uznanego pisarza.
 

Online: 1     Licza odwiedzin: 2629170
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"