facebook

Święto Niepodległości

Obchody 101 pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Krzyżu Wielkopolskim. rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny, w kościele pw. św. Antoniego. Następnie odbył się uroczysty przemarsz delegacji w asyście pocztów sztandarowych oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Delegacje udały się pod obelisk upamiętniający 50-tą rocznicę Powrotu Ziemi do Macierzy, przy którym wartę honorową pełnili harcerze z III Drużyny Harcerskiej „Pajęczyna” im. Stefana Czarnieckiego. Po  odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał burmistrz Krzyża Wielkopolskiego Rafał Sroka, który mówił o miłości do Ojczyzny i wspólnym dobru, do którego powinniśmy dążyć każdego dnia i na wielu płaszczyznach. Odbyło się również złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje zakładów pracy, krzyskich instytucji  i organizacji pozarządowych. Na zakończenie tej części uroczystości odśpiewano „Rotę”, a zaproszeni goście przeszli do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na akademię pt. ,,Gawęda dla Niepodległej". Wzruszające widowisko przygotowali uczniowie Zespołu  Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Krzyża Wlkp. pod kierunkiem Doroty Mazurowskiej oraz Ryszarda Szydełko.  Jako zwieńczenie poniedziałkowych uroczystości wszyscy zebrani goście wspólnie odśpiewali kilka pieśni patriotycznych.

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 3074157
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"