facebook

Wyniki zbiórki na rzecz Miłosza Richtera

W wyniku zbiórki publicznej numer 233/2016/2474/OR przeprowadzonej w dniach 01-10.12.2017 w M-GOK Krzyż Wielkopolski na rzecz pomocy i ochrony zdrowia MIŁOSZA RICHTERA podopiecznego Fundacji SŁONECZKO, Stawnica 33A, 77-400 Złotów decyzja MAC 2015/2733/OR zebraliśmy do skarbony środki pieniężne w kwocie 7.746,23 zł.

Online: 1     Licza odwiedzin: 2398908
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"