facebook

XVII Przegląd Widowisk Świątecznych

 XVII  PRZEGLĄD  WIDOWISK  ŚWIĄTECZNYCH                                                                                                             

                                            Krzyż Wielkopolski  '2018              

Organizatorem przeglądu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp.

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie widowiska teatralnego związanego z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

                                                             I. Cele przeglądu.

1. Ukazanie tematyki konkursu w zróżnicowanych interpretacjach oraz w różnorodnych formach scenicznych.

1. Rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni dziecięcej oraz rozwijanie zdolności aktorskich.

2. Zainteresowanie teatrem jako formą wyrażania myśli i emocji.

3. Promocja młodych talentów.

4. Konfrontacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych oraz wymiana doświadczeń.

                                                      II. Warunki uczestnictwa.

3. Czas trwania widowiska wynosi maksymalnie 30 min. Czas na przygotowanie dekoracji wynosi 15 minut.

 

4. Przegląd dzieli się na trzy kategorie wiekowe:

I. przedszkola

II. szkoły podstawowe

III. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

 

5. Do udziału w przeglądzie można zgłosić tylko jeden zespół reprezentujący poszczególną placówkę.

 

6. Organizatorzy dopuszczają udział zespołu składającego się z osób w różnym wieku  i kwalifikują je do kategorii, w której zespół ma najliczniejszych reprezentantów.      

 

7. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej w formie elektronicznej biuro@mgokkrzyz.pl lub papierowej  do siedziby M-GOK. Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.mgokkrzyz.pl.

 

8. Z uwagi na ograniczenia czasowe, organizatorzy przyjmą maksymalnie 12 zgłoszeń (liczy się kolejność).

Przed zgłoszeniem zespołu, prosimy o sprawdzenie listy na stronie internetowej.

 

9. Przesłuchania odbędą się 23 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11.

Organizatorzy poinformują o szczegółowym harmonogramie przesłuchań.

 

10. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach przeglądu.

                                                              III. Uwagi ogólne.

1. Organizatorzy powołują komisję oceniającą.

 

2. Uczestnicy będą mieli zapewnione nagłośnienie (urządzenie odtwarzające CD – MP3, mikrofony bezprzewodowe i przewodowe, możliwość podłączenia i nagłośnienia instrumentów muzycznych), oświetlenie sceniczne.

 

3. Dojazd na przesłuchanie oraz występ laureatów na koszt własny.

 

4. Organizatorzy oraz jury mają prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i podziału nagród.

 

5. Laureat GRAND PRIX wystąpi podczas gali finałowej w dniu 28.01.2018 r.

 

6. Informacje dotyczące przeglądu można uzyskać w biurze M-GOK, tel. 67/256-41-39.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA XVII PRZEGLĄDU WIDOWISK ŚWIĄTECZNYCH KRZYŻ WLKP. 2018

 

NAZWA ZESPOŁU

………………………………………………………………………………………………………………….....

CZAS TRWANIA WIDOWISKA Z PRZYGOTOWANIEM

………………………………………………………………………………………………………………………

INSTYTUCJA DELEGUJĄCA

………………………………………………………………………………………………………………………

….....................................................................................................................

ADRES, TELEFON KONTAKTOWY INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

IMIONA I NAZWISKA INSTRUKTORÓW/OPIEKUNÓW

……………………………………………………………………………………………………………………….

…......................................................................................................................

…......................................................................................................................

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

………………………………………………………………………………………………………………………

WYMAGANIA TECHNICZNE

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

…......................................................................................................................

 

Z UWAGI NA OGRANICZENIA CZASOWE, ORGANIZATORZY PRZYJMĄ MAKSYMALNIE 12 ZGŁOSZEŃ (LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ)

 

1) Przedszkole im. Marii Konopniciej w Krzyżu Wlkp.

2) Przedszkole ,,Baśniowa Kraina" z Połajewa oddział w Boruszynie

3) Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Drawsku

4) Gminne Przedszkole w Wieleniu o/zamiejscowy ul. Sosnowa 11

5) Szkoła Podstawowa im. BoWiD w Krzyżu Wlkp.

6) Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku

7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu

8) Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu o/przedszkolny

9) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance

 

Online: 2     Licza odwiedzin: 2565355
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"