facebook

XVIII Przegląd Widowisk Świątecznych

 karta zgłoszeniowa

1. Przedszkole im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. Grupa Żabki

2. Gminne Przedszkole w Wieleniu Grupa KOTKI

3. Szkoła Podstawowa nr w Wieleniu zespół teatralny kl. Ia i II a

4. Publiczne Pezdszkole Baśniowa Kraina w Połajewie oddz. Boruszyn grupa Smerfy

5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie, Teatr "TERAZ"

6. Szkoła podstawowa im. BoWiD w Krzyżu Wlkp., "Kolędnicy"

7. Przedszkole Miejskie w Czarnkowie im. Jana Brzechwy

8. Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, Oddział Przedszkolny

Online: 1     Licza odwiedzin: 2712269
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"