facebook

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.

za rok 2017

 

 

 I. Godziny pracy w M-GOK w Krzyżu Wlkp.

·        Ośrodek Kultury:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – do 18.00

- w soboty i niedziele w zależności od kalendarza imprez.

·        Biblioteka Publiczna M i G Krzyż Wlkp.:

- poniedziałek, czwartek, piątek od godz. 10.00 – 18.00

- wtorek, środa od godz. 8.00 – do 16.00

 

II. Zatrudnienie w M-GOK Krzyż Wlkp. (stan na koniec grudnia 2017 r.):

·        Dyrektor – 1 etat

·        Główny Księgowy – 1 etat

·        Instruktor – 1 etat               

·        Instruktor – 1 etat

·        Operator dźwięku –  3/8 etatu

·        Pracownik obsługi – ½ etatu

     Instruktorzy (umowa zlecenie):

-       kapelmistrz Orkiestry Dętej

          -       instruktor teatralny

 

     Biblioteka Publiczna:

·        Bibliotekarz – 1 etat

·        Bibliotekarz – ¾ etatu

·        kadry - ¼ etatu

·        Pracownik obsługi – ½ etatu

 

 

III. Działalność klubów, sekcji i zespołów w MGOK w Krzyżu Wlkp.

·        Młodzieżowa Orkiestra Dęta – 3 razy w tygodniu

·        zespół dziecięcy „Śpiewające języczki” - 1 raz w tygodniu                       

·        Zespół wokalny – 1 raz w tygodniu

·        zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu

·        koło teatralne – 1 raz w tygodniu

·        seanse filmowe w ramach Krzyskiego Klubu Filmowego oraz Opolskiego Kina Objazdowego:

- dla młodzieży i dorosłych – 15 seansów w ciągu roku

- dla dzieci – 35 seansów w ciągu roku

Ponadto, w Ośrodku Kultury odbywały się spotkania i zajęcia klubów zrzeszonych przez inne organizacje:

·        Szkoła Tańca Astra Luna – 1 raz w tygodniu                                  

·        Klub Seniora – 1 raz w tygodniu                                                    

·        Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu – 1 raz w miesiącu                                       

·        KMTR „DYNAMO” - wg zapotrzebowania                                            

·        Drużyna Harcerska im. S. Czarnieckiego – wg Zapotrzebowania

·        Klub Biegacza „Aktywni” Krzyż – wg zapotrzebowania

 

 

IV. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rekreacyjnym:

·        8 stycznia – koncert Tomasza Dolskiego

·        9-10 stycznia – cykl lekcji muzycznych dla dzieci w wykonaniu Tomasza Dolskiego

·        15 stycznia – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja ze Sztabem Organizacyjnym)

·        24 stycznia - przesłuchania do Powiatowego Przeglądu Widowisk Świątecznych

·        29 stycznia - Finał Powiatowego Przeglądu Widowisk Świątecznych

·        30 stycznia – 10 lutego – Ferie z M-GOK – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w mieście i gminie Krzyż Wlkp. Zajęcia odbywały się we wsiach: Żelichowo, Kuźnica Żelichowska

·        10 lutego – spektakl teatralny dla dzieci i dorosłych w wykonaniu teatru Krak-Art

·        12 lutego – koncert „Z miłości do gwiazd”. W programie: koncert Trio Taklamakan, pokazy tańca towarzyskiego, koncert Beaty Spychalskiej, otwarcie wystawy Macieja Kurłowicza

·        11 marca – koncert z okazji Dnia Kobiet

·        23 marca – warszaty teatralne dla młodzieży w wykonaniu zespołu teatralnego Lotka

·        25 marca – występ kabaretowy „Formacji Chatelet”

·        7 kwietnia -  Konkurs Recytatorski „Bractwo Brzechwy”

·        8 kwietnia – kiermasz wielkanocny – wiosenne wietrzenie szaf

·        22 kwietnia – spotkanie autorskie z Agnieszką Czerwińską – modelką XXL

·        1 maja – impreza rekreacyjna ph. „Rusz się człowieku”

·        2 maja – Happenning uliczny Dzień Flagi

·        3 maja – święto 3 Maja: Msza Św., złożenie wiązanek kwiatów, Akademia 3-Majowa

·        6 maja – impreza plenerowa dla dzieci ph. „Podniebne Show” - targowisko miejskie

·        21 maja: koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Trzciance

·        27 maja – Turniej Tańca Towarzyskiego Szkoły Tańca Astra Luna (współorganizacja)

·        4 czerwca – Dzień Dziecka – impreza plenerowa na targowisku miejskim (współorganizacja z Nadleśnictwem Krzyż)

·        16 czerwca – 60-lecie Parafii Żelichowo (współorganizacja z Parafią w Żelichowie)

·        23 czerwca – spektakl dla dzieci teatru Małe Mi

·        czerwiec – sierpień: cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci w mieście i gminie realizowanych przez M-GOK i Bibliotekę Publiczną.

·        Zajęcia odbywały się we wsiach: Żelichowo, Kużnica Żelichowska, Wizany, Brzegi, Bielice, Lubcz wielki, Lubcz Mały, Łokacz Wielki, Huta Szklana

·        14 – 16 lipca – Dni Ziemi Krzyskiej. W programie m.in. Party dla dzieci, spektakl teatralny, Turniej Piłki Siatkowej Plażowej, koncerty muzyczne (min. koncert gwiazdy Red Lips, Czadoman), dyskoteki

·        21 lipca – 19 sierpnia - Letnie Spotkania Kameralne – pięć koncertów w M-GOK Krzyż Wlkp., Kościele pw. NSPJ w Krzyżu Wlkp., Kościele pw. Św. Antoniego w Krzyżu Wlkp.

·        6 sierpnia – 38. Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego Kamex

·        21 – 22 sierpnia – warsztaty z Lego

·        3 września - Dożynki Powiatowo-Gminne

·        14 września – spotkanie autorskie uczniów ZSO i SP  z Józefem Wroną

·        22 września – „Europejski Dzień bez Samochodu” - znakowanie rowerów, akcja informacyjna, Konkurs „Żyj zdrowo i aktywnie – proekologicznie”

·        28 września – spektakl teatralny „Brzechwa dla dorosłych w wykonaniu zespołu teatralnego z MDK Trzcianka

·        29 września koncert zespołu Ceti

·        30 września – impreza rekreacyjna „Rusz się człowieku” - edycja jesienna

·        12 października – spotkanie z organizacjami pozarządowymi – podsumowanie dożynek

·        27 października – Inauguracja Roku Kulturalno-Artystycznego

·        31 października – Halloween – zabawy przy fontannie, pokaz filmowy

·        11 listopada – Święto Niepodległości: Msza św, złożenie kwiatów, uroczysta akademia

·        19 listopada – podsumowanie Konkursu Fotograficznego im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”

·        23 listopada – Andrzejki – impreza dla dzieci

·        3 grudnia - impreza charytatywna „Zostań krzyskim Mikołajem”. W programie: kiermasze, sprzedaż wypieków, rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną i list do Św. Mikołaja, koncerty muzyczne

·        10 grudnia – spektakl zespołu teatralnego z MCK Drezdenko

·        12 grudnia – spotkanie podsumowujące organizację imprezy charytatywnej

·        17 grudnia – koncert charytatywny „Gwiazdka dla Grażyny”

·        18 grudnia – udział zespołu teatralnego z M-GOK w spotkaniu opłatkowym (Opieka Społeczna)

·        8 grudnia – spektakl teatralny pt. „Szopka Bożonarodzeniowa” Teatru Małe Mi

·        31 grudnia – Sylwester i powitanie Nowego Roku

 

 

Wystawy w galerii M-GOK:

- wystawa pamiątek związanych z Powstaniem Wielkopolskim (styczeń)

- wystawa haftów i dzwonków – państwo Thomasowie (styczeń)

- wystawa fotograficzna „Z miłości do gwiazd” - Maciej Kurłowicz (luty)

- wystawa malarska Danuta Kruger i Robert Boch (marzec)

- wystawa fotograficzna z okazji 80-lecia Liceum Ogolnoksdztałcącego (kwiecień)

- wystawa fotograficzna „60 lat Polskiego Towarzystwa Tanecznego” (kwiecień – maj)

- wystawa malarska Piotra Krysztofiaka (lipiec)

- wystawa malarska „Skrajobrazy” Ewy Tressenberg (sierpień)

- wystawa rzeźb i trofeów sportowych Józefa Wrony (wrzesień)

- wystawa fotograficzna „W pogoni za świtem” Waldemara Grasia (październik)

- wystawa pokonkursowa fotograficzna „Między Drawą a Notecią” (listopad)

- wystawa pokonkursowa plastyczna na Kartkję Świąteczną i List do Mikołaja (grudzień)

 

 

V. Współpraca M-GOK z placówkami oświatowymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami społecznymi polegała na nieodpłatnym wynajmowaniu sali, sprzętu oraz na wsparciu merytorycznym i technicznym przy organizacji następujących imprez:

 

·        13 stycznia - lekcja historyczna dla uczniów ZS

·        14 stycznia - koncert zespołu SDM

·        19 stycznia – szkolenie (organizator Urząd Miejski)

·        14 lutego – punkt informacyjny LGD

·        20 lutego – spektakl teatralny dla uczniów SP

·        23 lutego – sesja Rady Miejskiej

·        27 lutego – spotkanie harcerskie

·        2 marca – spotkanie informacyjne PRGOK

·        9 marca – spotkanie radnych RM z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego

·        14 marca – szkolenie dla pracowników UM

·        15 marca – spotkanie dzieci przedszkolnych z MOD

·        16 marca – zebranie Działkowców – Ogrody Kolejarz

·        17 marca – zebranie Działkowców – Ogrody Bratek

·        21 marca – szkolenie  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

·        24 marca – udział w jury Turnieju „Łagodne Klimaty”

·        28, 29 marca – spotkanie filmowe rekolekcyjne

·        30 marca – sesja Rady Miejskiej

·        20 kwietnia – szkolenia BHP dla pracowników UM

·        25 kwietnia – spektakl teatralny dla uczniów SP

·        28 kwietnia - zakończenie klas IV Zespołu Szkół

·        28 kwietnia – zakończenie klas IV Liceum Ogólnokształcącego

·        10 maja – sesja Rady Miejskiej

·        18 maja – zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej

·        25 maja – sesja Rady Miejskiej

·        30 maja - - występ dzieci przedszkolnych

·        12 czerwca – Koncert podziękowań SP

·        20 czerwca – zakończenie I etapu edukacji SP

·        22 czerwca - zakończenie roku grupy przedszkolnej

·        23 czerwca – spotkanie Burmistrza Krzyż Wlkp. ze zdolnymi uczniami

·        29 czerwca – sesja Rady Miejskiej

·        30 czerwca – szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego

·        5 lipca – Dzień Promocji Talentów – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

·        1 sierpnia – szkolenie – Urząd Miejski

·        31 sierpnia – sesja Rady Miejskiej

·        13 września – spotkanie z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miejski

·        18 września – prezentacja ekologiczna dla uczniów SP

·        22 września – spotkanie ze Starostą Cz-Trz – podsumowanie Dożynek

·        25 września – Sesja Rady Miejskiej

·        11 października – posiedzenie komisji Rady Miejskiej

·        26 października – sesja Rady Miejskiej

·        3 listopada – szkolenie dla organizacji pozarządowych – UM

·        4 listopada – Bieg Niepodległościowy - Klub Biegacza Aktywni

·        10 listopada – akademia z okazji 11 listopada dla uczniów ZS

·        13 listopada - zabawa taneczna dla seniorów

·        14 listopada – punkt konsultacyjny LGD

·        16 listopada – posiedzenie Komisji rady Miejskiej

·        14 grudnia – koncert kolęd – ZSO

·        15 grudnia – jasełka w wykoaniu dzieci z SP

·        17 grudnia – jasełka w wykonaniu dzieci przedszkolnych

·        20 grudnia – jasełka dla dzieci przedszkolnych

·        27 grudnia – komisje Rady Miejskiej

·        28 grudnia – sesja Rady Miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krzyżu Wlkp. z 2017r.

 

Dane statystyczne:

 

Czytelnicy     1143                     

                                                          wypożyczalnia dla dorosłych       700

                                                          oddział dla dzieci                          443

                                                                               -------------------------------------

                                                                                                               1143

Wypożyczenia   28582

                                                         wypożyczalnia dla dorosłych      23842

                                                         oddział dla dzieci                          4740

                                                                                --------------------------------------

                                                                                                              28582

Odwiedziny w bibliotece  8713

                                                         wypożyczalnia dla dorosłych        5278

                                                         oddział dla dzieci                           3435

                                                                                         -------------------------------

                                                                                                                8713

Zakup książek    617

                                     wypożyczalnia dla dorosłych 355 wol.   na kwotę 10266,57

                                     oddział dla dzieci                    262 wol.  na kwotę    5254,43

                                                                               ------------------------------------------

                                                                                     617 wol.                   15521,00

 

Najważniejsze wydarzenia:

 

Konkurs plastyczny „Wielkanocne Jajo”,

II Konkurs Pięknego Czytania,

Konkurs plastyczny „Cztery pory roku – Jesień”,

Spotkanie autorskie z poetą p. Edwardem Henka,

Narodowe Czytanie - „Wesele” - Stanisława Wyspiańskiego,

Światowy Dzień Pluszowego Misia,

Akademia Srebrnego Wieku – zajęcia z seniorami,

Zajęcia z cyklu „Ferie w Bibliotece” - konkursy czytelnicze, zajęcia plastyczne, głośne czytanie,

Zajęcia z cyklu „Wakacje w Bibliotece” - zajęcia plastyczne, konkursy czytelnicze, gry i zabawy oraz głośne czytanie,

12 wycieczek do biblioteki połączonych z głośnym czytaniem,

7 lekcji bibliotecznych,

20 wystaw okolicznościowych.

 

                                                                                        

 

 

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 2565403
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"