facebook

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. zaprasza do składania ofert na kompleksową organizację imprezy plenerowej pn. Dni Ziemi Krzyskiej w dniach 14-15 lipca 2018 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Łokaczu Małym.

 

Oferta powinna obejmować następujący zakres:

 

I. KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA DNI ZIEMI KRZYSKIEJ:

 

1. Koncerty w dniu 14 lipca 2018 r., sobota – program artystyczny w godz. 17.00 – 1.00 dnia następnego.

W programie: koncert zespołu supportującego gwiazdę, koncert gwiazdy – znanego artysty z kręgu muzyki pop, dyskoteka z DJ-em, dwie godziny w programie do zagospodarowania przez Zamawiającego.

 

2. Koncerty w dniu 15 lipca 2018 r., niedziela – program artystyczny w godz. 16.00 – 24.00.

W programie: koncert zespołu – supportu gwiazdy, koncert gwiazdy – znanego artysty z kręgu muzyki disco polo, dyskoteka z DJ-em, dwie godziny do zagospodarowania przez Zamawiającego.

 

3. Obsługa techniczna:

- zadaszona atestowana scena o wymiarach 10x12 m,

- system nagłośnienia Line Array Electro Voice,

- oświetlenie sceniczne wg riderów,

- agregat prądotwórczy z paliwem i obsługą podczas imprezy,

- transport, obsługa techniczna, montaż i demontaż.

 

4. Kompleksowa obsługa imprezy:

- pełna obsługa gastronomiczna (piwo, napoje, lody, gofry, pop corn, wata cukrowa, dania grillowe, stoiska handlowe), zapewnienie ławostołów i miejsc siedzących dla min. 500 osób. Usługi gastronomiczne mają charakter odpłatny, z zastrzeżeniem puli nieodpłatnych bonów do dyspozycji Zamawiającego,

- wesołe miasteczko, dmuchańce. Usługi w tym zakresie mają charakter odpłatny, z zastrzeżeniem nieodpłatnej puli dla Zamawiającego,

- zapewnienie toalet przenośnych, barierek ochronnych, koszy na śmieci,

- obsługa występujących artystów (ZAIKS, hotele, catering, ubezpieczenie).

 

II. ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ WYKONAWCY:

1. Imprezy muszą być zorganizowane zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611, z późn. zm).

2. Wykonawca przejmuje na wyłączność obsługę handlowo-gastronomiczną oraz związane z tym wpływy finansowe.

3. Wszystkie urządzenia (w tym technika estradowa oraz urządzenia rekreacyjne) muszą posiadać wymagane prawem atesty.

 

 

Oferta powinna zawierać całkowity koszt oraz wycenę szczegółową wg podanych zakresów, a także  propozycję finansową za wyłączność handlowo-gastronomiczną na w/w imprezie.

 

Oferty zostaną poddane ocenie przez dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp., który wybierze najkorzystniejszą ofertę pod względem programowym oraz finansowym i skontaktuje się z wybranym oferentem w celu zawarcia umowy.

 

Oferty należy dostarczyć w terminie do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną, bądź pocztową na adres:

biuro@mgokrzyz.pl lub Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 64-761 Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/ 25 64 139 lub mailowo.

 

 

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 2474634
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"