facebook

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.

 

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.

za rok 2016

 

 

I. Godziny pracy w M-GOK w Krzyżu Wlkp.

 • Ośrodek Kultury:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – do 18.00

- w soboty i niedziele w zależności od kalendarza imprez.

 • Biblioteka Publiczna MiG Krzyż Wlkp.:

- poniedziałek, czwartek, piątek od godz. 10.00 – 18.00

- wtorek, środa od godz. 8.00 – do 16.00

 

II. Zatrudnienie w M-GOK Krzyż Wlkp. (stan na koniec grudnia 2016 r.):

 • Dyrektor – 1 etat

 • Główny Księgowy – 1 etat

 • Instruktor – 1 etat

 • Instruktor – 1 etat (urlop wychowawczy)

 • Rzemieślnik/operator – 3/4 etatu

 • Pracownik obsługi – ½ etatu

Instruktorzy (umowa zlecenie):

  • kapelmistrz Orkiestry Dętej

  • instruktor muzyczny

  • instruktor plastyki

 

Biblioteka Publiczna:

 • Bibliotekarz – 1 etat

 • Bibliotekarz – ¾ etatu

 • kadry - ¼ etatu

 • Pracownik obsługi – ½ etatu

 

 

III. Działalność klubów, sekcji i zespołów w MGOK w Krzyżu Wlkp.

 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta – 3 razy w tygodniu

 • zespół dziecięcy „Śpiewające języczki”

 • Zespół wokalny – 1 raz w tygodniu

 • akademia filmowa – 1 raz w tygodniu

 • - codziennie podczas w ferii

 • zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu

 • spotkania filmowe w ramach Krzyskiego Klubu Filmowego:

- dla młodzieży i dorosłych – 25 w ciągu roku

- dla dzieci – 39 w ciągu roku

 

Ponadto, w Ośrodku Kultury odbywały się spotkania i zajęcia klubów zrzeszonych przez inne organizacje:

 • Szkoła Tańca Astra Luna – 2 razy w tygodniu

 • Klub Seniora – 1 raz w tygodniu

 • Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu – 1 raz w miesiącu

 • KMTR „DYNAMO” - wg zapotrzebowania

 • Drużyna Harcerska im. S. Czarnieckiego – wg. Zapotrzebowania

 • Klub Biegacza „Aktywni” Krzyż – 1 raz w miesiącu

 

 

IV. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rekreacyjnym:

 • 5 stycznia – koncert kolęd w wykonaniu Chóru Canto Choralis z Drezdenka

 • 10 stycznia – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja ze Sztabem Organizacyjnym)

 • 12,13 stycznia - przesłuchania do Powiatowego Przeglądu Widowisk Świątecznych

 • 15 stycznia – koncert z okazji dnia Babci i Dziadka (współorganizacja z Przedszkolem w Krzyżu Wlkp.)

 • 17 stycznia - Finał Powiatowego Przeglądu Widowisk Świątecznych

 • 22 stycznia – spektakl teatralny w wykonaniu ART RE w Zelichowie i M-GOK

 • 18 stycznia – 29 stycznia – Ferie z M-GOK – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w mieście i gminie Krzyż Wlkp.

 • 31 stycznia – Koncert Kolęd w Kościele pw. NSPJ w Krzyżu Wlkp.

 • 12 lutego – koncert Johna Portera – impreza biletowana

 • 12 marca – koncerty z okazji Dnia Kobiet

 • 20 marca – kiermasz wielkanocny – wiosenne wietrzenie szaf

 • 20 marca – spektakl pt. „Droga Krzyżowa” Teatru Cieni z Gimnazjum

 • 21 marca - powitanie wiosny (współorganizacja z Przedszkolem w Krzyżu Wlkp.)

 • 1 kwietnia – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Bractwo Brzechwy”

 • 23 kwietnia – koncert piosenek Agnieszki Osieckiej – Studio Piosenki z CPK Drezdenko

 • 30 kwietnia – program artystyczny TANGONALIA. W programie: koncert Trio Taklamakan, pokaz pary tanecznej, nauka tańca.

 • 1 maja – impreza rekreacyjna ph. „Rusz się człowieku”

 • 2 maja - „Święto flagi” - happening i koncert Orkiestry Dętej

 • 3 maja – Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

 • 21 maja – program pt. „Spotkanie kolesiów” Zenona Laskowika

 • 25 maja – spektakl pt. „Dziady” w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej

 • 29 maja – Dzień Dziecka – impreza plenerowea na targowisku miejskim (współorganizacja z Nadleśnictwem Krzyż)

 • 1.06 – wielkie malowanie kredą przy fontannie

 • 4 czerwca – Turniuej tańca Stacja Krzyż (współorganizacja ze Szkołą Tańca Astra Luna)

 • 5 czerwca – Festyn Parafialny (współorganizacja z Parafią pw. NSPJ w Krzyżu Wlkp.)

 • 25 czerwca – Otwarcie Lata na Królewskim. W programie: Turniej Piłki Siatkowej Plażowej, koncerty muzyczne – Sama River Blues, PCT Riders

 • czerwiec – sierpień: cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci w mieście i gminie realizowanych przez M-GOK i Bibliotekę Publiczną

 • 8-10 lipca – Dni Ziemi Krzyskiej (spektakle teatralne, „Party przy fontannie”, koncerty muzuczne, min. Boys, Mezo)

 • 30 lipca – 300-lecie wsi Brzegi

 • 30 lipca – 27 sierpnia - Letnie Spotkania Kameralne – pięć koncertów w M-GOK Krzyż Wlkp., Kościele pw. NSPJ w Krzyżu Wlkp., Kościele pw. Św. Antoniego w Krzyżu Wlkp.

 • 7 sierpnia – 37. Notecki Pólmaraton im. Józefa Nojiego Kamex

 • 13 sierpnia – 300-lecie wsi Wizany

 • 13 sierpnia – przejazd pociągu Retro - Drwal

 • 27 sierpnia - Dożynki Gminne, Zakończenie „Lata na Królewskim”, Spartakiada Dożynkowa

 • 13 września – spotkanie z organizacjami pozarządowymi – podsumowanie dożynek

 • 22 września – „Europejski Dzień bez Samochodu” - znakowanie rowerów, akcja informacyjna, Konkurs „Żyj zdrowo i aktywnie - proekologicznie”

 • 24 września – impreza rekreacyjna „Rusz się człowieku” - edycja jesienna

 • 7 października – występ kabaretowy Joanny Bartel – impreza biletowana

 • 8 października – koncert Grzegorza Kupczyka – współorganizacja z PCT Riders

 • 9 października – spektakl teatralny „Kiedy będę duży” - Barak Kultury Poznań

 • 11 października – Gminny Turniej Wiedzy o Krzyżu Wlkp.

 • 20 października – spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem

 • 21 października – Inauguracja Roku Kulturalno-Artystycznego

 • 31 października – Halloween – zabawy przy fontannie, pokaz filmowy

 • 11 listopada – Święto Niepodległości: Msza św, złożenie kwiatów, uroczysta akademia

 • 13 listopada – I Bieg Niepodległości – współorganizacja z Klubem Biegacza Aktywni

 • 24 listopada – Andrzejki – impreza dla dzieci

 • 27 listopada – podsumowanie Konkursu Fotograficznego im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”

 • 4 grudnia -impreza charytatywna „Zostań krzyskim Mikołajem”. W programie: kiermasze, sprzedaż wypieków, rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną i list do Św. Mikołaja, koncerty muzyczne

 • 6 grudnia – spotkanie podsumowujące organizację imprezy charytatywnej

 • 8 grudnia – spektakl teatralny pt. „Szopka Bożonarodzeniowa” Teatru Małe Mi

 • 31 grudnia – Sylwester i powitanie Nowego Roku

 

 

Wystawy w galerii M-GOK:

- Martyna Drab – wystawa „Spoza”

- Joanna Szybilska – quiling

- Małgorzata Borsukiewicz – wystawa „Czuła egoistka”

- M. Kurłowicz i ks. J. Hajduga – wystawa „W obłokach Drezdenka”

- Martyna Drab – rysunki

- wystawa pt. „Reszkowie”

- wystawa pokonkursowa „Drawa i jej dopływy – uchwyć chwilę”

- wystawa malarska Danuty Zych

- wystawa pokonkursoowa „Między Drawą a Notecią”

- wystawa pokonkursowa „Kartka i List do Św. Mikołaja”

 

V. Współpraca M-GOK z placówkami oświatowymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami społecznymi polegała na nieodpłatnym wynajmowaniu sali, sprzętu oraz na wsparciu merytorycznym i technicznym przy organizacji następujących imprez:

 

 • 29 stycznia – koncert SDM – impreza biletowana – Agencja artystyczna

 • 4 lutego – wieczorek taneczny – Klub Seniora

 • 5 lutego – Komisja Gospodarki – spotkanie z mieszkańcami

 • 16 lutego – spotkanie „Równać szanse” - Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.

 • 23 lutego – koncert profilaktyczny dla Zespołu Szkół

 • 25 lutego – sesja Rady Miejskiej

 • 29 lutego – otwarcie Bura poselskiego Posła na Sejm RP

 • 6 marca – impreza z okazji Dnia Kobiet – Kościół Zielonoświątkowy

 • 14 marca – film rekolekcyjny – parafie krzyskie

 • 15 marca – warsztaty – Poradnia Psych. Pedagogiczna

 • 17 marca – zebranie – Ogrody działkowe Bratek

 • 18 marca – zebranie – Ogrody działkowe Kolejarz

 • 29 marca – posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

 • 31 marca – sesja Rady Miejskiej

 • 7 kwietnia – spotkanie profilaktyczne – Krzyski Klub Amazonek

 • 14 kwietnia – Światowy Dzień Inwalidy – udział zespołu wokalnego

 • 27 kwietnia – akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja dla uczniów - Szkoła Podstawowa

 • 29 kwietnia – zakończenie roku – uczniowie LO

 • 14 maja – impreza dla członków Klubu Seniora

 • 16 maja – debata z mieszkańcami – organizator Urząd Miejski

 • 20 maja – impreza przedszkolna – Przedszkole im. Marii Konopnickiej

 • 23 maja – spotkanie Posła na Sejm RP z mieszkańcami

 • 25 maja – teatr pt. Dziady” - Gimnazjum

 • 28 maja – otwarcie palcu zabaw w Lubczu

 • 31 maja – sesja Rady Miejskiej

 • 3-4 czerwca – spotkania Kościoła Zielonoświątkowego

 • 10 czerwca – koncert podziękowań SP

 • 14 czerwca – zebranie członków SM

 • 22 czerwca – zakończenie I etapu szkolnego dla uczniów SP

 • 24 czerwca – zakończenie roku szkolnego dla uczniów SP

 • 30 czerwca – sesja Rady Miejskiej

 • 14 sierpnia – komisje Rady Miejskiej

 • 22 sierpnia – sesja Rady Miejskiej

 • 1 września – sesja Rady Miejskiej

 • 13 września – spotkanie z mieszkańcami – org. Urząd Miejski

 • 16 września – komisja Rady Miejskiej

 • 4 października – spotkanie harcerskie

 • 13 października – spotkanie z organizacjami pozarządowymi – org. UM

 • 14 października - Dzień Edukacji Narodowej

 • 18 października - „Dzień Promocji Talentów” - organizator Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • 25 października – komisje Rady Miejskiej

 • 27 października – sesja Rady Miejskiej

 • 4 listopada – spektakle Narodowego Teatru Edukacji dla szkół

 • 12 listopada – wieczorek taneczny dla seniorów

 • 16 listopada – konkurs „pomysł na biznes” - ZS

 • 1 grudnia – spotkanie profilaktyczne – Klub Amazonek

 • 9 grudnia – komisja Rady Miejskiej

 • 13 grudnia – szkolne jasełka dla uczniów SP

 • 15 grudnia – szkolenie – org. Urząd Miejski

 • 16 grudnia – jasełka dla mieszkańców – Szkoła Podstawowa

 • 18 grudnia – jasełka dla mieszkańców – Przedszkole w Krzyżu Wlkp.

 • 22 grudnia – jasełka dla dzieci przedszkolnych – Przedszkole w Krzyżu Wlkp.

 • 29 grudnia – sesja Rady Miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Krzyżu Wlkp. z 2016 r.

 

Dane statystyczne:

 

Czytelnicy 1134

wypożyczalnia dla dorosłych 702

oddział dla dzieci i młodzieży 432

-----------------

1134

Wypożyczenia 29160

wypożyczalnia dla dorosłych 23905

oddział dla dzieci i młodzieży 5255

----------------

29160

Odwiedziny w bibliotece 9922

wypożyczalnia dla dorosłych 6204

oddział dla dzieci i młodzieży 3718

--------------------

9922

Zakup książek 583

wypożyczalnia dla dorosłych 297 wol.

oddział dla dzieci i młodzieży 286 wol.

---------------------

583 wol.

Najważniejsze wydarzenia:

 

Konkurs plastyczny „Jajo Wielkanocne” - marzec

Konkurs Pięknego Czytania - 25.04.

Narodowe Czytanie - „Quo Vadis” - Henryka Sienkiewicza – 2.09.

Spotkanie autorskie z p. Jackiem Dehnelem – 20.11

Światowy Dzień Pluszowego Misia – 25.11.

Akademia Srebrnego Wieku – zajęcia z seniorami

Zajęcia z cyklu „Ferie w Bibliotece” - zajęcia plastyczne, konkurs literacki i

głośne czytanie - styczeń 2016.

Zajęcia z cyklu „Wakacje w Bibliotece” - konkursy czytelnicze, zajęcia

plastyczne, gry i zabawy oraz głośne czytanie bajek - lipiec 2016.

28 wycieczek do biblioteki połączonych z czytaniem książek,

5 lekcji bibliotecznych,

35 wystawy okolicznościowe i z cyklu Prezentacje – ukazujące twórczość

mieszkańców gminy Krzyż Wlkp.

Online: 1     Licza odwiedzin: 1848413
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"